Vi bidrager til en ny træbyggeskik

Træer er fantastiske! De optager CO2 mens de vokser, og vi kan lagre dén CO2 i vores bygninger, når vi anvender træ som byggemateriale. Vores konstruktionstræ stammer fra skove, hvor der plantes flere træer, end der fældes.

Træ er ikke et nyt og uprøvet materiale, men man skal tænke sig om, når man anvender det – særligt hvis man skal bygge i højden. Fremtidens træbyggeri skal ikke efterligne nutidens betonelementbyggeri med flade tage uden udhæng og skalmure uden fremspring. Vi skal lære af vores forfædre, som vidste hvordan man bygger holdbare huse af træ.

En ny byggeskik baseret på træ vil forhåbentlig give os en ny arkitektur, hvor man kan aflæse husenes bærende konstruktion og hvor facadernes udformning og relief hænger sammen med den omtanke, man naturligt har, når man bygger træbyggeri.

Vi tager små og store skridt

I den lille skala arbejder vi med enfamiliehuse og tæt lavt byggeri, hvor det er oplagt at anvende træ. Der bygges 4-5.000 enfamiliehuse om året i Danmark, og langt størsteparten har en alt for stor klimabelastning ved opførelsen. Vi tror på, at vi kan gøre en forskel, ved at bygge smukke og holdbare hjem med et minimalt CO2-aftryk. 

En omstilling til en ny byggeskik inden for større byggerier kræver, at vi lærer at forstå hinanden på tværs af byggebranchens parter. Vi er praktiske arkitekter, som selv har prøvet at bygge, og vi ved, hvilken belastning det er for kroppen at bygge med sine hænder. Når vi arbejder med større komplekse projekter, er det vigtigt at have forståelse og empati for dem, der skal udføre arbejdet.

Vi er et byggeteknisk værksted

Vores arbejdsmetode er meget praktisk og baseret på håndværk. Projekterne skitseres frem i store fysiske modeller, som bruges til at undersøge rummenes proportioner og dagslys. Konstruktioner, samlinger og overflader afprøves i fuld skala på tegnestuens værksted. 

Tegnestuen har løbende “forskningsprojekter”, som ikke er projektspecifikke. Vi undersøger, hvordan vi kan udføre terrændæk uden beton eller bygger akustikpaneler af genbrugstræ i korte længder, som ellers ville blive sendt til forbrænding.

Peter Kjær

Peter Kjær, f. 1976, er uddannet fra Kunstakademiets Arkitektskole i 2003 og har fra det tidspunkt og indtil 2017 arbejdet for Lundgaard & Tranberg Arkitekter. Peter Kjær er uddannet Byggeøkonom i 2010 og har som sagsarkitekt og projekteringsleder stået for en række større byggerier, som boligbebyggelsen Havneholmen i København, pleje- og ældreboligerne Louiselund i Hørsholm og laboratoriebyggeriet Copenhagen Plant Science Centre på Frederiksberg. 

Peter Kjær bor i Københavns Sydhavn, hvor han har opført sit eget træhus.

Legater / Præmieringer

Nykredits Fonds Motivationspris.

Dreyers Fonds legat for nystartede arkitektvirksomheder. 

Statens Kunstfonds arbejdslegat.   Frederiksberg Kommune, Copenhagen Plant Science Centre, Frederiksberg, Lundgaard & Tranberg Arkitekter. Hørsholm Kommunes Arkitekturpris, Louiselund Plejecenter, Kokkedal, Lundgaard & Tranberg Arkitekter. 1. præmie, arkitektkonkurrence, Pakhuset på Langelinie, Lundgaard & Tranberg Arkitekter. Foreningen til Hovedstadens Forskønnelses Diplom, Havneholmen, Lundgaard & Tranberg Arkitekter. Københavns Kommune, Havneholmen, Lundgaard & Tranberg Arkitekter. Riba Award, Havneholmen, Lundgaard & Tranberg Arkitekter. 1. præmie, arkitektkonkurrence, Europan, Helsingborg, i samarbejde med David Sherman.