PETER KJÆR ARKITEKTER   

Frederiksholms Kanal 30 

1220 København K  

CVR:   29104506

Tlf:     +45 2812 3963

Mail:   mail@peterkjaer.as

Rasmus List Thomsen

rlt@peterkjaer.as

+45 6171 7970

Ida Langkilde Vammen

ida@peterkjaer.as

+45 2860 5814