Vi skaber smukke og langtidsholdbare byggerier, som kan gøre en forskel.

Vi bevarer og transformerer frem for at rive ned.

Vi anvender altid fornybare og naturlige materialer.

 

Danmark skal være klimaneutralt inden 2050 og sænke udledningerne af drivhusgasser med 70 % inden 2030. Der ligger et stort potentiale for reduktion i klimabelastningen ved opførelse af byggeri. 

Vi skal bruge vores nuværende bygningsmasse og kun rive ned, hvis der er ikke er andre muligheder. Når vi bygger nyt, er vi nødt til gøre op med vores tradition for CO2-tunge konstruktioner domineret af betonelementer, stenuld og mursten. Vi skal sammen finde vejen frem imod en ny byggeskik, som i høj grad vil være baseret på træ og andre biogene materialer.

Projekter